Jdi na obsah Jdi na menu
 


Biologie jako věda

Název biologie pochází z latinského bios (což znamená život) a logos (to znamená věda, nauka). Biologie je přírodní věda, která zkoumá a studuje vlastnosti a funkce organismů, vztahy mezi organismy navzájem a mezi organismy a neživou přírodou.

BIOLOGICKÉ VĚDY

 dělení:

podle druhu zkoumaného organismu 

 • mikrologie → nauka o mikroorganismech
  • bakteriologie
  • virologie
 • botanika → nauka o rostlinách
  • bryologie (mechy)
  • dendrologie (dřeviny)
 • mykologie → nauka o houbách
 • zoologie → nauka o živočiších
  • parazitologie
  • entomologie (hmyz)
  • ornitologie (ptactvo)
  • mammalogie (savci)
 • antropologie → nauka o člověku

podle hlediska studia

 • morfologie → vnější znaky organismu nebo rostliny
 • anatomie → vnitřní stavba těla
  • cytologie (buňka)
  • histologie (tkáně)
 • fyziologie → životní pochody a funkce živých soustav
  • patologie (choroby)
 • taxonomie (=systematika) → třídí organismy podle příbuznosti
 • genetika → dědičnost a proměnlivost organismu
 • ekologie → vztahy mezi organismy navzájem, mezi organismy a prostředím
 • paleontologie → zkameněliny
 • vývojová biologie → vývoj organismu (ontogeneze)
 • evoluční biologie → historický vývoj organismů nebo jednotlivých druhů (fylogeneze)

 hraniční obory

 • biochemie → chemické složení živé hmoty, podstata chemických procesů
 • molekulární biologie → život na úrovni molekul
 • biogeografie → rozšíření organismů na Zemi

aplikované vědy

 • agrobiologie → vědecký základ zemědělské výroby
 • genové inženýrství → manipulace s geny
 • medicína → využívá poznatků biologie k léčení člověka
 • veterinární lékařství → pečuje o zdraví zvířat